#18 - Velkommen ombord til Åbent-Skibs-Dag på Skandinaviens største isbryder Oden

Velkommen ombord på isbryderen Oden, en af verdens kraftigste isbrydere og samtidigt en unik platform for forskning i polarhavene. Oden var det første ikke atomdrevne fartøj, der nåede Nordpolen, og isbryderen har sidenhen besøgt nordpolen yderligere seks gange. I fem sæsoner har Oden også arbejdet i Antarktis.

Som videnskabelig platform er Oden meget fleksibel og kan tilpasses forskellige forskningsekspeditioner indenfor fx oceanografi, biologi og geologi. Oden er udstyret med et avanceret flerstråle ekkolod, som blandt andet har kortlagt den arktiske havbund under fire togter for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt (læs mere på www.a76.dk).

Forskere og Odens besætning byder velkommen til Åbent-Skibs-DagOden. Det er en unik mulighed til at få indblik i forskningens arbejde og hverdagen ombord på den over 100 meter lange isbryder.

Oden ligger ved kaj ved Frihavnen i København (Pier 254, Orientkajen fra mandag den 23. til torsdag 26. juni 2014). Det vil være Åbent-Skibs-Dag, tirsdag 24.06 kl. 11-16.

Den nemmeste rute med offentlig transport er at tage S-toget til Nordhavn st. og gå det sidste stykke (se ruten på indsatte kort).

[[{"fid":"1213","view_mode":"full","fields":{"format":"full","field_byline[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Orientkaj"},"type":"media","attributes":{"alt":"Orientkaj","class":"media-element file-full"}}]]

Arrangør

Polarforskningssekretariatet er en svensk statslig myndighed, som skal fremme og samordne svensk polarforskning. Det indebærer blandt andet at følge og planlægge forsknings- og udviklingsarbejde samt at organisere og lede forskningsekspeditioner til Arktis og Antarktis.

Det svenske Sjöfartsverket ejer og har driftsansvaret for de svenske isbrydere inklusive forskningsisbryderen Oden.

Læs mere på www.polar.se og www.sjofartsverket.se/pages/41381/Oden%20f%c3%b6r%20webben.pdf

Organizer

Polarforskningssekretariatet er en svensk statslig myndighed, som skal fremme og samordne svensk polarforskning. Det indebærer blandt andet at følge og planlægge forsknings- og udviklingsarbejde samt at organisere og lede forskningsekspeditioner til Arktis og Antarktis.

Det svenske Sjöfartsverket ejer og har driftsansvaret for de svenske isbrydere inklusive forskningsisbryderen Oden.

Læs mere på www.polar.se og www.sjofartsverket.se/pages/41381/Oden%20f%c3%b6r%20webben.pdf