#54 - AQUA Republica

Velkommen og tillykke! Du har fået til opgave at lede AQUA Republica – et underudviklet flod-opland med stort potentiale. Dit folk har store forhåbninger til dig og de velkommer dine bestræbelser på at forvandle deres søvnige region til et velstående og bæredygtigt samfund, der arbejder sammen med miljøet snarere end imod det.
 
AQUA Republica er et online strategispil, hvor du som spiller starter ud med en lille by i nærheden af en flod, samt noget let industri, lidt landbrug og et lille kraftværk. Målet er at skabe velståenhed for befolkningen gennem sund og bæredygtig forvaltning af miljø og ressourcer. Alle dine træk gennem spillet vil bliver evalueret med point givet på baggrund af hvor godt du tilgodeser både din befolkning og miljøet. Alle din point vil så blive samlet til en endelig score når spillet er slut.
 
På Science in the City vil vi forberede en udgave af AQUA Republica, der vil være velegnet til skoleklasser og familier på messen. Skoleklasser kan blive fordelt i grupper ud på de opstillede spillestationer og dyste mod hinanden, mens andre gæster er velkomne til at prøve kræfter med spillet i løbet af messedagene. 
 
Kan du mon få dit navn på top-10 ’high score’ listen?
 

FOR SKOLER

Skoleklasser er velkomne! AQUA Republica er en oplagt skoleklasseaktivitet af 1-2 timers varighed, afhængig af klassens størrelse. Klassen vil blive delt op i grupper og fordelt på ca. fem spillestationer, hvor hver gruppe så dyster, som en samlet enhed mod de andre grupper, om at score flest point.

AQUA Republica inddrager relevante problematikker som befolkningsvækst og klimapolitik, ressourceudvinding og miljøhensyn, samt udvikling og bæredygtighed. Spillet er umiddelbart bedst egnet for elever fra 5.-9. klassetrin.

Booking og info: Simon Funder via sigf@dhigroup.com eller 45 16 93 13.

Bemærk: Slushice til alle børn

 

Arrangør
DHI er en selvejende, international rådgivnings- og forskningsorganisation. Rådgivningsaktiviteterne er baseret på udvikling og anvendelse af ekspertise og avanceret teknologi inden for økologi og miljøkemi, vandressourcer, vandbygning, strømningsteknik og beslægtede områder. 
 
GTS-foreningen er paraplyorganisation for de ni danske GTS-institutter, og foreningen varetager en række politiske og administrative opgaver på vegne af medlemmerne. På ESOF2014 har GTS-foreningen og de ni GTS-institutter slået sig sammen i en fælles stand. 
 
De danske GTS-institutter arbejder for at bygge bro mellem forskningsbaseret viden og dansk erhvervsliv. Formålet er at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder. 
 
Læs mere om DHI her: www.dhigroup.com 
Læs mere om GTS-foreningen og GTS-institutterne her: www.teknologiportalen.dk
Organizer
DHI er en selvejende, international rådgivnings- og forskningsorganisation. Rådgivningsaktiviteterne er baseret på udvikling og anvendelse af ekspertise og avanceret teknologi inden for økologi og miljøkemi, vandressourcer, vandbygning, strømningsteknik og beslægtede områder. 
 
GTS-foreningen er paraplyorganisation for de ni danske GTS-institutter, og foreningen varetager en række politiske og administrative opgaver på vegne af medlemmerne. På ESOF2014 har GTS-foreningen og de ni GTS-institutter slået sig sammen i en fælles stand. 
 
De danske GTS-institutter arbejder for at bygge bro mellem forskningsbaseret viden og dansk erhvervsliv. Formålet er at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder. 
 
Læs mere om DHI her: www.dhigroup.com 
Læs mere om GTS-foreningen og GTS-institutterne her: www.teknologiportalen.dk